Affärsidé

Semi El AB skall vara ett välrenommerat elföretag i Södertälje, Stockholm & Mälardalen.

Semi El AB skall erbjuda helhetslösningar och installera kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning inom elinstallationer. Kunderna skall bestå av små och stora Industriföretag, byggherrar, allmännyttan, kommuner, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt till privatpersoner med höga krav på kompetens och servicegrad.

Inriktningen skall vara allt från mindre servicearbeten till delentreprenader och avtalsåtaganden inom områdena:

  • Industriservice
  • Kraft
  • Automation
  • Belysning
  • Elsäkerhet
  • Data/Brandlarm och säkerhet

Vårt motto är ständiga förbättringar i hela verksamheten där kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga ledord.