Vi heter nu Semi El AB!

Semi Industri-El AB har gjort ett namnbyte till Semi El AB. Det nya företagsnamnet är registrerat hos Bolagsverket 2018-10-30.

Vi har samma organisationsnummer som tidigare, 556450-2416 och samma personal, adress och kontaktpersoner.

En ny logotyp har tagits fram.

Vi har i och med namnbytet på företaget ändrat våra mailadresser till förnamn.efternamn@semiel.se

Vår generella mail har nu adressen info@semiel.se och vår mail för inkommande order/beställningar har adressen order@semiel.se.

Det nya företagsnamnet Semi El AB ska spegla verksamheten med bättre marknadsprofilering och tydligare inriktning mot vår breddade verksamhet.