GDPR – POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy omfattar Semi El AB. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Semi El AB, Oxelgrensvägen 28, 152 42 Södertälje med telefon 08-554 207 00. Jesper Jansson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Semi El AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Semi El AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt föruppföljning av försäljning/produktutveckling.
Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Semi El AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller
personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Semi El ABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas. Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat
samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.


Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Semi El AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:


• Google Analytics, varaktig 2 år.
– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Semi El AB kopplade till webbplatsen. Semi El AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.


• Facebook Pixel, varaktig 12 månader
– Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Semi El AB har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Semi El AB koncern och till våra samarbetspartners. Semi El AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.


• Albacross Pixel, varaktig 12 månader
We obtain your consent to the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm
and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IPaddress from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

You may at any time withdraw your consent to this processing. Such withdrawal may be made either by contacting us, or by contacting Albacross directly.

Kostnadsfri offert

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram