Verksamhetspolicy

Semi El AB är ett traditionsrikt elföretag med moderna och effektiva arbetssätt.
Vi ska aktivt arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet, våra medarbetare och våra arbetssätt. Förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå säkra och hållbara lösningar, för såväl kund och medarbetare som för miljön, är en viktig del i det arbetet.
Vi värdesätter goda och lång-siktiga relationer till kunder och medarbetare samt övriga samarbetspartners och intressenter.
Vi förbinder oss att följa lagar och andra krav. Vår verksamhetspolicy redogör för de värderingar som ska gälla på Semi El AB.
Arbetsmiljö & medarbetare
Våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerade i sina yrkesroller och sin arbetsmiljö.
Vi ska säkerställa att:
… allt arbete planeras och ordnas så att det ges förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
… våra medarbetare ska känna delaktighet och samverkan vid beslut.
… elsäkerhetsledare alltid utses för de uppdrag där så krävs och att vi alltid utser en kontrollansvarig för alla arbeten som utförs.
… maskiner, fordon, redskap, personlig skyddsutrustning och andra hjälpmedel och utrustning skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet.
… alla oavsett kön, ålder, funktions-hinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet ska behandlas lika och känna en gemenskap inom företaget.
Vi ska säkerställa att:
Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och sträva efter att uppfylla deras behov och förväntningar.
Vi ska säkerställa att:
… våra arbeten utförs av yrkeskunniga och kompetenta medarbetare och samarbets-partners med god erfarenhet.
… alla kunder tilldelas en kundansvarig.
… samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
… utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras med hjälp av digitala egenkontroller och mätnings-protokoll.
… allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhet.
Miljö
Vi ska åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undvika att orsaka miljöföroreningar.
Vi ska säkerställa att:
… vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
… vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal käll-sortering.
… våra transporter avseende material och medarbetare planeras effektivt.
Semi El AB är ett traditionsrikt elföretag med moderna och effektiva arbetssätt.

Vi ska aktivt arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet, våra medarbetare och våra arbetssätt. Förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå säkra och hållbara lösningar, för såväl kund och medarbetare som för miljön, är en viktig del i det arbetet.

Vi värdesätter goda och lång-siktiga relationer till kunder och medarbetare samt övriga samarbetspartners och intressenter.

Vi förbinder oss att följa lagar och andra krav. Vår verksamhetspolicy redogör för de värderingar som ska gälla på Semi El AB.
Arbetsmiljö & medarbetare.

Våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerade i sina yrkesroller och sin arbetsmiljö.
Vi ska säkerställa att:

… allt arbete planeras och ordnas så att det ges förutsättningar för god hälsa och säkerhet.

… våra medarbetare ska känna delaktighet och samverkan vid beslut.

… elsäkerhetsledare alltid utses för de uppdrag där så krävs och att vi alltid utser en kontrollansvarig för alla arbeten som utförs.

… maskiner, fordon, redskap, personlig skyddsutrustning och andra hjälpmedel och utrustning skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet.

... alla oavsett kön, ålder, funktions-hinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet ska behandlas lika och känna en gemenskap inom företaget.
Kvalitet & elsäkerhet

Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och sträva efter att uppfylla deras behov och förväntningar.
Vi ska säkerställa att:

… våra arbeten utförs av yrkeskunniga och kompetenta medarbetare och samarbets-partners med god erfarenhet.

… alla kunder tilldelas en kundansvarig.

… samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.

… utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras med hjälp av digitala egenkontroller och mätnings-protokoll.

… allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhet.
Miljö

Vi ska åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undvika att orsaka miljöföroreningar.
Vi ska säkerställa att:

… vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

… vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal käll-sortering.

… våra transporter avseende material och medarbetare planeras effektivt.

Kostnadsfri offert

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram