Företagspresentation

Semi El AB - Elföretag i Södertälje
SEMI El AB är ett växande elföretag som grundades redan 1972. Vi är idag lite drygt 30 anställda varav 25 är anställda som elektriker/montörer och 3 som projekt-/arbetsledare. Företaget är beläget i Södertälje med verksamhetsområde inom industri, fastighetsägare och byggare. Vi erbjuder helhetslösningar och utför elarbeten oavsett om arbetet gäller mindre servicearbeten eller

entreprenader. Vi projekterar, konstruerar, projektleder, installerar, driftsätter, servar och underhåller elanläggningar och produktionsutrustning. SEMI El AB erbjuder även fasta ramavtal för löpande avrop gällande kundanpassade elarbeten inom fastighet, industri och produktion.

Kvalitet
SEMI El AB är ISO-certifierade både för kvalitet och miljö (ISO9001 och ISO14001)
Vi arbetar ständigt med förbättringar och anser att förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå lämpliga tekniska lösningar är en viktig del i vårt dagliga arbete. Vår breda erfarenhet, framför allt från stora företagskunder, har lärt oss att hantera elarbeten i komplexa anläggningar och att alltid sätta säkerheten främst. Våra elektriker har hög kompetens och erkänt hög servicegrad!

Arbetssätt
SEMI El AB tillämpar moderna och effektiva arbetssätt, till exempel digitala order- och tidsregistrerings flöden. Vi genomför alltid riskbedömning före arbete påbörjas liksom egenkontroller under pågående arbete och kontrollmätningar efter avslutat arbete.
Allt sker digitalt och direkt på plats för hög spårbarhet och säkerhet.
Vi utför alla arbeten enligt framtagen arbetsprocess som är anpassat till verksamhetens egenkontrollprogram.

Värdegrunder
SEMI El AB värdesätter goda och långsiktiga relationer till både kunder och medarbetare, liksom till övriga samarbetspartners och intressenter. Hos oss får alla kunder en kundansvarig för att vi på SEMI El på bästa sätt ska kunna tillhandahålla rätt el kompetens och en säker leverans av våra tjänster till våra kunder.
Att respektera el och elsäkerhet är en viktig del i vårt arbete.
Vi strävar efter att vara en självklar samarbetspartner i våra kunders elarbeten!

Affärsidé
Semi El AB skall vara ett välrenommerat elföretag i Södertälje, Stockholm & Mälardalen.
Semi El AB skall erbjuda helhetslösningar och installera kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning inom elinstallationer. Kunderna skall bestå av små och stora Industriföretag, byggherrar, allmännyttan, kommuner, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt till privatpersoner med höga krav på kompetens och servicegrad.
Inriktningen skall vara allt från mindre servicearbeten till delentreprenader och avtalsåtaganden inom områdena:
Industriservice
Service
Kraft
Automation
Belysning
Elsäkerhet
Entreprenad
Data/brandlarm och säkerhet
Fiber
Vårt motto är ständiga förbättringar i hela verksamheten där kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga ledord

Arbetsmiljö & medarbetare
Våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerade i sina yrkesroller och sin arbetsmiljö.

Vi säkerställer
Allt arbete planeras och ordnas så att det ges förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
Våra medarbetare ska känna delaktighet och samverkan vid beslut.
Elsäkerhetsledare alltid utses för de uppdrag där så krävs och att vi alltid utser en kontrollansvarig för alla arbeten som utförs.
Maskiner, fordon, redskap, personlig skyddsutrustning och andra hjälpmedel och utrustning skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet.
Alla oavsett kön, ålder, funktions-hinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet ska behandlas lika och känna en gemenskap inom företaget.
Kvalitet & elsäkerhet
Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och sträva efter att uppfylla deras behov och förväntningar.

Vi säkerställer
Våra arbeten utförs av yrkeskunniga och kompetenta medarbetare och samarbets-partners med god erfarenhet.
Alla kunder tilldelas en kundansvarig.
samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras med hjälp av digitala egenkontroller och mätnings-protokoll.
Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhet.
Miljö
Vi ska åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undvika att orsaka miljöföroreningar.

Vi säkerställer
Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal käll-sortering.
Våra transporter avseende material och medarbetare planeras effektivt.

Kostnadsfri offert

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram