Företagspresentation

Om Semi El AB

SEMI El AB är ett växande elföretag som grundades redan 1972. Vi är idag lite drygt 30 anställda varav 25 är anställda som elektriker/montörer och 4 som projekt-/arbetsledare. Företaget är beläget i Södertälje med verksamhetsområde inom industri, fastighetsägare och byggare. Vi erbjuder helhetslösningar och utför elarbeten oavsett om arbetet gäller mindre servicearbeten eller

entreprenader. Vi projekterar, konstruerar, projektleder, installerar, driftsätter, servar och underhåller elanläggningar och produktionsutrustning. SEMI El AB erbjuder även fasta ramavtal för löpande avrop gällande kundanpassade elarbeten inom fastighet, industri och produktion.

Kvalitet

SEMI El AB är ISO-certifierade både för kvalitet och miljö (ISO9001 och ISO14001)

Vi arbetar ständigt med förbättringar och anser att förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå lämpliga tekniska lösningar är en viktig del i vårt dagliga arbete. Vår breda erfarenhet, framför allt från stora företagskunder, har lärt oss att hantera elarbeten i komplexa anläggningar och att alltid sätta säkerheten främst. Våra elektriker har hög kompetens och erkänt hög servicegrad!

Arbetssätt

SEMI El AB tillämpar moderna och effektiva arbetssätt, t ex digitala order- och tidsregistrerings flöden. Vi genomför alltid riskbedömning före arbete påbörjas liksom egenkontroller under pågående arbete och kontrollmätningar efter avslutat arbete.

Allt sker digitalt och direkt på plats för hög spårbarhet och säkerhet.

Vi utför alla arbeten enligt framtagen arbetsprocess som är anpassat till verksamhetens egenkontrollprogram.

Värdegrunder

SEMI El AB värdesätter goda och långsiktiga relationer till både kunder och medarbetare, liksom till övriga samarbetspartners och intressenter. Hos oss får alla kunder en kundansvarig för att vi på SEMI El på bästa sätt ska kunna tillhandahålla rätt el kompetens och en säker leverans av våra tjänster till våra kunder.

Att respektera el och elsäkerhet är en viktig del i vårt arbete.

Vi strävar efter att vara en självklar samarbetspartner i våra kunders elarbeten!