Automation

Enkla och stabila lösningar är ofta det bästa. De enkla lösningarna kommer med lång erfarenhet tror vi. Vi vet att det är viktigt för operatörer att känna igen sig och att de litar på skyddsanordningar samt att underhållspersonal snabbt kan hitta fel.

Vi kan ge våra kunder felavhjälpning, automationslösningar, robotanpassningar, processstyrningar, busskommunikation, operatörskommunikation, styrsystemsbyten m.m.

Kontaktperson:
Lars Andersson
076-828 78 07
08-554 207 07
lars@semiel.se