Kraft

Höga krav i industriell miljö har givit oss en bred erfarenhet av hur man bäst åstadkommer säker kraftdistribution. Rätt material, rätt kanalisation, rätt kapsling, rätt förläggning för varje objekt i varje miljö.

Högspänning, lågspänning i ställverk, distributionsnät via strömskenor eller kablage fram till undercentraler och matningsobjekt. 40 års erfarenhet inom området ger oss sjävförtroende och våra kunder driftsäkra anläggningar.

Kontaktperson:

Ronny Hacksell
076-828 78 06
08-554 207 06
ronny@semiel.se